Advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks PDF Drukāt E-pasts

Adventa laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Adventa laiks ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Šis laiks tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Latviešu valodnieks Jānis Endzelīns ir piedāvājis šo laiku dēvēt vīriešu dzimtē, tas ir, par Adventu, bet katru tās svētdienu sieviešu dzimtē — par Adventi, tomēr mūsdienās šie jēdzieni bieži tiek jaukti.

Adventa laikā vienmēr ir 4 svētdienas, kā arī 4 pilnas nedēļas. Kristīgajā pasaulē katrai Adventes svētdienai ir sava pamattēma, kas ved tuvāk Ziemassvētku nakts noslēpumam:

1.svētdiena: Adventa vainagā tiek iedegta pirmā svece, sākas “atmošanās”un tuvošanās gaismai;

2.svētdiena: Svētie Raksti aicina uz samierināšanos, izlīgšanu un atvērtību;

3.svētdiena: šajā laikā cilvēki tiek aicināti dzīvot garā un pacietībā;

4.svētdiena: grēku nožēlas laiks.

Šajā laikā visa kristīgā pasaule gaida Kristus dzimšanu. Dziļi simboliska nozīme ir arī Adventa rotai – vainagam. Priežu, egļu, tūju vai kadiķu zari, no kuriem pin vainagu, liecina par cerību un mūžīgo dzīvību. Vainags veido apli, kas nozīmē mūžību un vienotību. Tā gredzena forma simbolizē uzticību Dievam un Viņa apsolījumiem. Adventa vainags norāda arī uz Kristu kā Karali un uzvarētāju pār tumsu ar savu Gaismu.

 

 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu