Klusā sestdiena un tās nozīme PDF Drukāt E-pasts

Pati klusākā no visām Klusās nedēļas dienām. Diena, kad mūsu kungs Kristus dusēja kapā. Viņa mācekļi bija bailēs aizbēguši. Kristus kapam aizvelts liels akmens priekšā. Baznīcas šai dienā ir tērpušās melnā. Neskan ērģeles un klusē zvani.

No rīta parasti notiek uguns, ūdens, maizes svētīšana. Ticīgie cenšas pēc senas tradīcijas svētītās oglītes no ugunskura, kur svētīta uguns, aiznest uz mājām, lai tādējādi izrādītu cieņu ugunij un nestu svētību mājas pavardam.

Tautas tradīcijā bija noteikts, ka līdz uguns iesvētei Klusajā sestdienā gani un pieguļnieki nedrīkstēja iekurt ugunskurus.

Skaista ir ūdens svētīšana. Šo ūdeni ticīgie rūpīgi uzglabā visu gadu un lieto dažādos gadījumos. Tas ir daudz vērtīgāks par to ūdeni, ko "apvārdo" dažādi brīnumdari.

Daudzās zemēs tūlīt pēc ūdens svētīšanas notiek Kristības sakramenta izdale. Pēc kristības kristāmie tiek ietērpti baltā tērpā un rokā tiem iedod degošu lampu. Balto tērpu jaunkristītie valkāja līdz Baltajai svētdienai (Lieldienu oktāvā).

Avots: www.aluksniesiem.lv

 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu